Logistyka to dziedzina, która zajmuje się planowaniem pewnych wydarzeń, głównie związanych z dostarczaniem towarów. Podczas tworzenia planów bierze się pod uwagę różne kryteria ściśle ze sobą powiązane. To dość zaawansowane procesy systemowe, które mają możliwość dobrze funkcjonować dzięki zintegrowanemu planowaniu. Jednocześnie osoby specjalnie wyznaczone zarządzają całym łańcuchem dostaw.

Logistyka jest niezwykle ważna

We współczesnym przemyśle logistyka odgrywa bardzo ważną rolę, zarówno w małych firmach, jak i ogromnych korporacjach. Określony towar musi dotrzeć w odpowiednim czasie, wskazanym z góry środkiem transportu, ale z przestrzeganiem zasad ergonomii i ekonomii. Każdy podejmowany krok musi zapewniać jak największe zyski i minimalne straty lub nie mieć ich wcale. Wielu osobm logistyka kojarzy się głównie z transportem, jest to jak najbardziej właściwe powiązanie, ale tylko częściowe. W zakres tego ogólnego pojęcia wchodzi planowanie, realizacja i kontrola wszystkich kluczowych założeń związanych z dostawą produktów. Logistycy muszą mieć na bieżąco wiedzę o stanie zapasów i nadzorować procesy zaopatrzeniowe. Niezbędne są wówczas zdolności przewidywania popytu, a także dbanie o należyte pakowanie towarów, realizację zamówień bez jakichkolwiek opóźnień.

Co to jest logistyka?

Cele i zadania logistyki

Dział logistyki w każdej firmie musi funkcjonować bez zarzutu, tylko wtedy wszystkie procesy są maksymalnie skrócone i przyspieszone. Niweluje się tym samym koszty transportu, optymalizacja działań i osiąganie zamierzonych celów. Profesjonalny logistyk zadba o każdy obszar, na który ma realny wpływ, co w żaden sposób nie obniża jakości świadczonych usług. Sprawne zarządzanie logistyczne wpływa pozytywnie na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, zwiększa się ponadto jakość procesów zarządzania. Logistykę dzieli się na kilka rodzajów, a głównym kryterium jest obszar i zasięg jej oddziaływania. Wyróżnia się między innymi mikrologistykę, mezologistykę, makrologistykę, eurologistykę i logistykę globalną.